Zwrot podatków

Proponujemy Panstwu rownież, szybkie i profesjonalne rozliczenie oraz zwrot podatku za przepracowany okres z każdego kraju Unii Europejskiej.

Cenniki i formularze

WAŻNE! Za pracę w krajach UE przysługuje Panstwu zwrot podatku, nawet za okres do 5 lat wstecz; zatem jezeli posiadacie Państwo dotychczas nierozliczone Jaaropgave'y z poprzednich lat, warto pamietać, że rozliczenie przynosi wymierne korzyści finansowe.
Z tytułu pracy za granicą, oprócz zwrotu zapłaconego podatku i ubezpieczenia, przyslugują Państwu inne korzystne finansowo świadczenia, o ktore mogą Panstwo wystąpić. W ramach rozliczenia podatku proponujemy Państwu:

  • fachowe poradnictwo oraz konsultacje ze specjalistami
  • wyliczenie całkowitej kwoty na jaką będzie opiewać zwrot podatku z Niemiec i innych państw
  • tłumaczenia pism zagranicznych
  • prowadzenie korespondencji z urzędami zagranicznymi
  • wniesienie odwołania od decyzji urzędu
  • wypełnianie dokumentów pozyskanych z zagranicznych urzędów
  • pomoc przy odzyskiwaniu dokumentów podatkowych od pracodawcy
  • natychmiastowy kontakt z zagranicznym urzędem skarbowym w wszelkich sprawach dotyczących rozliczenia klienta